Venix

KREATIVNI DUH VENIXA
Venix je zapravo živahan spoj kreativnosti, umjetničkog duha, želje za komunikacijom sa svijetom, što idealno uzima svoj znak iz milenijuma “Repubblica Serenissima”, iz dugačke i restigne tradicije koju čine pronalasci, otkrića, globalna trgovina, ukus za deljenje i, prije svega, veliki broj inovacija. Izuzetna mješavina koja je ostavila svoj pečat u svijetu kulture, misli i umetnosti i koja se među svojim najznačajnijim predstavnicima smatra čuvenim umjetnicima kao što su Tiziano, Tintoretto ili Tiepolo i koja se odlikuje arhitektonskim djelima međunarodne slave kao što su Bazilika San Marco, most Rialto i Ducal Palace, samo neke od remek-djela koji čine Veneciju jedno od sedam čuda svijeta.