Polaris

Profesionalno hlađenje
Kupci u profesionalnom sektoru rashladnog sistema na tržištu, danas kao i ranije, obezbeđuju vrhunski kvalitet, vrhunsku funkcionalnost i svestranost, uz potpunu pouzdanost sa Polarisom. Ova kompanija u sektoru je uvek pratila, tumačila i često učestvovala u razvoju ugostiteljskog svijeta, proizvodnju specifičnih sistema i u potpunosti ispunjavanju stalno novih i različitih zahtjeva. Inovacija je naša snaga, a izvrsnost naša filozofija. Vaš uspeh je naš svakodnevni izazov.