MOD

MOD je 2012. godine prvenstveno koncipiran kao studio za dizajn i arhitekturu. Osnivač je arhitekta Momčilo Ostojić, koji je i glavni dizajner MOD-a.

MOD tada počinje da razvija dizajn svojih prvih modela namještaja, sa posebnim osvrtom na stolice, kao najzahtevnijim komadom namještaja, kako za dizajn tako i za izradu.

2014.godine, posle pune dvije godine analiza materijala, ergonomije, estetike i tržišta definišu se prvi modeli stolica. Tada MOD pokreće proizvodnju i time zaokružuje cjelokupan proces stvaranja jednog komada namještaja.

Dizajn studio se razvio u brend namještaja. To se dogodilo zahvaljujući posvećenosti i izradi visokog kvaliteta, izboru vrhunskih materijala i originalnom dizajnu.

Koncept je zasnovan na tome da se kreira namještaj čiji je dizajn zasnovan na tradicionalnim formama oblikovanim u savremenom duhu, izrađen od tradicionalnih materijala tretiranih najsavremenijom tehnologijom.