IFI

Osnovana u Pesaru 1962. godine kao zanatska firma specijalizovana za proizvodnju barova i salona za sladole, IFI je napravio svoj pečat u istoriji namještaja hrane i pića kroz inovacije koje su diktirale nove referentne standarde za ovaj sektor, širom svijeta.

Kao i ponuda širokog spektra nameštaja, kompanija je odgovorna za prvi industrijski bar counter (u 60-im), prvi modularni industrijski bar counter (u sedamdesetim), prvi sistem čeličnih okvira tretiranih protiv korozije perforacije (u 80-im godinama), eksplozivnu filozofiju iskorišćenja javnog prostora, Platinum IFI Concept (2005), high-quality/ low-cost bar Start Up servis (2012) kako bi mladim preduzetnicima ponudili bar po niskim cijenama i Bar Sharing modularni i multifunkcionalni namještaj (2013).